Metodiky a publikace

S bioindikátory v akci

Nejnovější publikace pro mladé čtenáře. Vytáhne vás k vodě, můžete si vystřihnout a slepit klíč vodních bioindikátorů, vyrobit Secchiho desku k měření průhlednosti hlubších vod. A přináší i krátký příběh života perlorodky v souvislostech s dalšími druhy, bioindikátory a potřebou čisté vody pro všechny.

 

Publikace vznikla v rámci projektu "Bioindikátory v akci" Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí„ předloženého do Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z FM Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. SGS-4 Reine -  Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod.

 

Půda-voda-perlorodka říční

 

Příručka vznikla v rámci projektu Malsemuschel pro hospodáře v regionu výskytu perlorodky říční v řece Malši. Jelikož voda neuznává státní hranice a vlivy na populace perlorodek přichází z obou břehů hraničního toku, vznikla ve spolupráci s rakouskými kolegy a je dvojjazyčná.

 

Podstatné je, že mnoho věcí platí obecně a je aplikovatelná i na dalších povodí s populacemi perlorodek.  

 

Metodika podpory perlorodky říční

 

napsaná ve spolupráci  týmů z Fakulty životního prostředí (České zemědělské univerzity) a Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.

Metodika VÚV