rolex air king 114210sao mens rolex calibre 2813 automatic! all watches are top quality!luxury swiss fake gold rolex online store. Perlorodka říční | Společenstvo perlorodky

Společenstvo perlorodky

Perlorodka je deštníkový druh

 

Deštníkové druhy jsou ty, které jsou velmi silně vázány na ekosystémy a ochranou těchto druhů dosahujeme ochrany celého ekosystému.

Perlorodka říční je zastřešujícím druhem ochrany oligotrofních tokových ekosystémů, protože je vysoce citlivá na narušení přírodních procesů v celém povodí. Konkrétně to znamená, že pokud budeme chránit perlorodku, budeme chránit celé pestré společenstvo s vážkami mihulí, rakem, vrankou, pstruhem, ledňáčkem nebo vydrou a ochrana se vztahuje také na navazující biotopy mokřadů, luk, řídkých lesů smíšených či listnatých nebo olšových luhů.

Vlajkový druh české ochrany přírody

Vlajkové druhy jsou charismatické, obecně známé populární a veřejností oblíbené rostlin nebo zvířat, na  nichž je možné popularizovat ochranu přírody a která jsou často spojována s kulturní hodnotou (mohou to být atraktivní skupiny jako ptáci či motýli nebo rys a určitě i perlorodka říční). Typickými vlajkovými druhy bývají i  endemity – veřejnost v  daném státě se mnohem snáze ztotožní s ochranou „svého“ endemitu než široce rozšířeného druhu.

 

Česká republika se může pyšnit největší středoevropskou populací perlorodky říční -  živočicha skrytě žijícího, trochu tajemného, unikátního, citlivého a vymírajícího…což jsou vlastnosti, které ho předurčily stát se vlajkovým druhem české ochrany přírody.

 

Vlajkové druhy rovněž slouží jako symboly širší ochrany prostředí, ve kterém se vyskytují a prostředky na jejich ochranu mohou být získány i díky jejich popularitě či zájmu veřejnosti. Tak to úplně v případě perlorodky není. Její ochrana počala na Šumavě v 80-tých letech minulého století čistě na bázi zájmu veřejnosti. Spoluautor všech tří etap záchranného programu pro perlorodku říční pan Jaroslav Hruška zahájil své aktivity v rámci ČSOP a z tohoto spolku vzešli i další dnešní odborníci, či aktivní ochranáři. Současná společnost, a to ani v regionech s výskytem perlorodky o tomto vzácném fenoménu příliš neví.

Vynaložené finanční prostředky na ochranu vlajkového druhu perlorodky říční jsou investicí do celého systému oligotrofních povodí, což je i v souladu s principem záchranného programu.

společenstvo perlorodky (Celkem 5)

larvy chrostíků se schránkami

dřípatka horská