Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu atd.) v celém povodí s výskytem druhu. Současně je to živočich vcelku tajemný a všeobecné povědomí o přítomnosti perlorodek v České republice je nízké, a to včetně oblastí, kde jsou poslední lokality výskytu.

Jedná se o tzv. perlodková povodí v jižních a západních Čechách. Pokud se veřejnost s její existencí setkala, tak spíše v negativních konotacích, jako je např. omezení splavování Vltavy nebo omezování hospodaření.

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to i prostřednictvím učitelů základních a středních škol, vzniknou podpůrné vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních toků, ochrany perlorodky říční a pitné vody. Na obyvatele povodí toků, kde se vyskytuje perlorodka říční, se soustředí sociologická studie, která bude analyzovat informovanost o perlorodce a postoje hospodářů k problematice omezování a kompenzací hospodaření.

 

 

Nositelem projektu je AOPK ČR a partnerem je Beleco, z.s.

Cíle projektu

1. Osvěta veřejnosti
2. Osvěta mezi místními obyvateli
3. Garanti lokalit
4. Překlad a tisk ZP
5. Digitalizace a databáze archivních materiálů ZP

 

Doba realizace: 2/2015 - 4/2016

Kontaktní osoba: Jana Slezáková, jana.slezakova@beleco.cz

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
"Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědné Beleco, z.s. a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí."

 

 

Webové stránky o perlorodce byly vytvořeny v rámci plnění cílů projektu a jsou nadále vedeny a aktualizovány organizací Beleco, z.s.