P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Sociologické šetření v povodí Malše a Blanice v jižních Čechách

Právě probíhá sociologický průzkum, který organizuje společnost Beleco v projektu Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu.
Cílem tohoto projektu je informovat veřejnost, a především obyvatele nejvýznamnějších „perlorodčích" povodí (Malše, Blanice) o biologii perlorodky a záchranném programu perlorodky říční v České republice.

 

Odborné sociologické šetření vede nezávislý sociolog a veškeré výsledky jsou naprosto anonymní. Výsledkem sociologické studie bude potřebný podklad pro  vedení záchranného programu a pro realizace opatření.

 

Výsledky sociologické studie budou zveřejněné v dubnu a také veřejně prezentovány v regionech, kde lidé žijí a hospodaří na území perlorodky říční, tedy v jádrových území perlorodčích biotopů Jižních Čech.


Aktuality pozvánka pozvánka