P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Měření vodivosti v lokalitě Chlum v hlavním toku Vltavy

 

Vzhledem k četným prokázaným krátkodobým epizodám znečištění na Volarském potoce jsme monitoring vodivosti doplnili o další profil - čidlo jsme umístili do Vltavy pod soutok s Volarským potokem, zhruba 1,5 km dále po toku, abychom měřili již promíchanou vodu Vltavy a Volarského potoka. Hodnoty zde získané nám pomohou prokázat, že se krátkodobé epizody z Volarského potoka mohou dostat až do hlavního toku a mohou případně ohrozit i populace perlorodky. Vzhledem k dalším pěti sledovaným profilům na Volarském potoce získáváme kompletní přehled o výskytu , intenzitě a dynamice krátkodobých pulzů znečištění na tomto pro perlorodku nejrizikovějším přítoku. 

 

Aktuality

ústí Volarského potoka do Vltavy