that is furnished with functional and complex characteristics wholesale cheap christian louboutin boots usa consistently greatly improve outstanding watchmaking convention.there is the best voopoo pnp mtl vervangende pod cartridges with top quality. Perlorodka říční | Perlorodka & Lidé

Perlorodka & Lidé

Perlorodky a lidé, pouto, které v dávné minulosti nebylo nijak zřejmé, zesílilo v dobách středověku, kdy bylo ze strany člověka syceno možností se obohatit přírodním klenotem či nakrmit domácí zvířata, a je silné až do dnešních dní. Nyní se exploatační aktivity vyměnily za ochranářské a zisk, který člověk kdysi bral, nyní investuje k její záchraně....

 

A že vylepšení jídelníčku domácí drůbeže nebylo jen středověkým rozmarem dokládá i poskytnutá vzpomínka Ing. Aloise Pavlička, Ph.D. (tehdy zaměstnaného v OP OkÚ Prachatice):

 

...„Panímáma z rodu mlynářů Dubských ze Zábrdského mlýna na řece Blanici od 30. let byla zvyklá perlorodku hráběmi z náhonu vybírat a v díži roztloukat jako zpestření jídelníčku husám a kachnám na dvoře. Jak sama říkala: „Mohou se po tom utlouct". V této navyklé praxi pokračovala celý život, neboť perlorodka byla v náhonu hojná (náhon jí byl přímo „ dlážděn") a to vše k neskonalému údivu ochranářů let šedesátých, kdy se již naplno začala projevovat intenzifikace zemědělství a krajiny horního toku Blanice. "

 

Perlorodka & Lidé

Výzkum

Záchranný program perlorodky říční je velmi komplexním projektem, který musí znát, studovat a řešit celou řadu vzájemně provázaných faktorů...

Číst dál...

Současnost

V České republice je její aktuální výskyt znám z povodí Vltavy. Jedná se o horní tok Vltavy, Blanice, Malše a jejich četné přítoky. Nejpočetnější středoevropská populace se doposud zachovala v jihočeské Blanici, kde žije...

Číst dál...

Historie

Velké změny v nedávné minulosti Perlorodka říční se historicky vyskytovala na velkém počtu lokalit často v desetitisícových až statisícových koloniích. Těžiště jejího výskytu se nacházelo na tocích střední velikosti a...

Číst dál...

Ochrana

Perlorodkou se zabývají odborníci a ochránci přírody minimálně od poloviny 20. století. Je přísně chráněna ona sama i její biotop českou i evropskou...

Číst dál...