Dobrý nebo špatný rok?

 

Také někdy bilancujete a přemýšlíte, jestli uplynulý rok byl pro Vás dobrý nebo špatný? Věřte, že i perlorodky, a to především ty nejmladší, mohou mít také roky dobré nebo špatné v závislosti na mnoha faktorech, které je ovlivňují. Ať už jsou to třeba nestabilní, stále se střídající vysoké a nízké průtoky zapříčiněné v sezóně především dešťovými srážkami, s nimi související povodňové vlny či stabilní nebo naopak nepravidelný přísun kvalitní potravy, také dlouho trvající příliš nízké či naopak vysoké teploty, zkrátka vše s čím se my lidé vyrovnáváme poměrně lehko, zatímco perlorodky to v našich řekách tak snadné nemají.

 

 

perluška s filtračním aparátem

perluška s filtračním aparátem

 

Jak se tedy dá zjistit, jestli se nejmladším jednoletým perlorodčatům v řece tuto letní sezónu daří dobře nebo špatně, když jsou maličké jako zrnko máku a v řece je není možné najít?

Abychom uměli alespoň přibližně zhodnotit přežívání a růst malých perlorodčat v řece na různých místech, musíme jednoleté odchované perlorodky nejprve vyfotit pod mikroskopem/lupou, a poté je na nějaký čas dát jednotlivě do řeky. Jak ale příště najdeme v řece perlorodčata o velikosti špendlíkové hlavičky, abychom je opět změřili a zjistili, jak se v řece měla? Volně do řeky je samozřejmě dát nemůžeme. Pro tyto účely již před lety jistý pan Budensiek vymyslel speciální destičky, které mají malé komůrky, v nichž jsou malé perlorodky každá zvlášť drženy po libovolnou dobu v řece. Aby z destičky nemohly uplavat, jsou zde zavřeny za vrstvou jemného sítka, jímž nemohou projít ven, ale jímž prochází k perlorodkám do komůrek jejich potrava detrit.

 

 

bioindikační destička rozebraná do jednotlivých dílů

bioindikační destička rozebraná do jednotlivých dílů

 

Destičky s perlorodkami pravidelně umisťujeme do řeky a testujeme, jak na dané lokalitě přežívají a jak dobře rostou.

 

 

perluška na misce-kontrola stavu

perluška na misce-kontrola stavu

 

V Teplé Vltavě jsou takto testována různá místa již celou dekádu. I v letošním roce jsou zde tyto destičky opět instalovány. Pokud je tedy, milí vodáci, někde najdete, prosíme, abyste malé perlorodky nerušili a destičky nechali na místě. Jedině tak totiž po měsíci pobytu  v řece zkontrolujeme, zda se mají malinká perlorodčata v Teplé Vltavě dobře nebo špatně.

 

 

destička ve ve vodě

destička ve ve vodě

 

Text: Jitka Horáčková a Ondřej Simon z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity

Foto: Jitka Horáčková a Jan Švanyga