Konference ke Světovému dni rybí migrace 2022

 REGISTRACE 

 

POZVÁNKA

 

 

Oslavte s námi mezinárodní událost World Fish Migration Day 2022  účastí na konferenci.

Světový den rybí migrace je letos stanoven na sobotu 21. 5., ale my se setkáme již ve středu 18. 5. 2022

 

Konference představí odborná témata týmu Beleca a našich partnerů. Můžete se těšit na příspěvky zaměřené na  vodní toky, jejich kvalitu, morfologii a ty nejvzácnější obyvatele našeho vodního světa - lososa, mihuli a perlorodku. 

Migrace ryb jako výrazný fenomén stavu našich vodních toků a jejich biodiverzity se lehce prolne všemi prezentovanými tématy.

 

Na programu je pestré spektrum přednášek odborníků z organizací Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Národní park Šumava, Ministerstvo životního prostředí, Český rybářský svaz a dalších ...

 

Zveme Vás do multifunkčního prostoru Klubu Letka v pražských Holešovicích. Kapacita prostoru je omezená a proto je nezbytná rezervace. Prvních 65 registrovaných má zajištěno místo k sezení a drobné občerstvení během dvou coffee breaků.

 

Po odborném programu je připraven hudební chill out.

 

Konference je financována z projektů Norských fondů v rámci bilaterální iniciativy "Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish" a projektu "Bioindikátory v akci" Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí.

 

PROGRAM