Zkušební výsadky mladých perlorodek do Teplé Vltavy

Kam s nimi?

V průběhu jara 2021 byla kolektivem Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vytipována na základě dlouhodobých měření a širších znalostí Teplé Vltavy místa, kam by bylo možné vysadit resp. reintrodukovat mladé perlorodky pocházející z polopřirozených odchovů manželů Dortových zpět do jejich přirozeného prostředí. Protože poslední výsadky z odchovů proběhly již v dávné době, v roce 1998 (Jaroslav Hruška a kol.), bylo důležité nejprve nasbírat zkušenosti jen s několika vysazovanými jedinci. Na přelomu května a června 2021 byly proto zkušebně vysazeni první odchovaní jedinci stáří 6–8 let na pěti lokalitách v Teplé Vltavě. Následně na podzim 2021 a v dalších letech každým rokem proběhnou výsadky se stovkami dalších odchovaných perlorodek.

 

Proč to nenecháme na přírodě?

Posilování vltavské populace mladými jedinci perlorodky říční je velmi důležité, neboť současná populace čítající několik stovek jedinců je již stará a je potřeba ji omladit o mladší věkové skupiny.

 

Přejme mladým perlorodkám štěstí a nechť je šumavští bohové opatrují!

 

 

 

 

 

 

 

červen 2021

Bohumil Dort, Jana Dortová (Gammarus cz, s.r.o.) a Jitka Horáčková, Ondřej Simon (FŽP ČZU)

Autory fotografií jsou Ondřej Simon a Jitka Horáčková.

Bohumil Dort s přinesenou odchovnou klíckou s mladými perlorodkami na lokalitě výsadku.

Odchovná klícka s mladými perlorodkami stáří 6-8 let o průměrné velikosti jedinců kolem 2 cm.

Plocha 30x30 cm na kterou byl proveden výsadek mladých perlorodek, které se ještě nestihly pár minut po vysazení zahrabat do říčního dna. Se substrátem na dně poměrně dobře splývají. Nejlépe viditelné jsou v levé části drátěného rámečku.

Dvě hodiny po výsadku jsou vidět někteří jedinci, jak se snaží pomocí dlouhé silné nohy najít vhodné místo či štěrbinu ve štěrku, kam by mohli zalézt. Ostatní jedinci jsou již zahrabaní a ze substrátu mají vysunuty jen přij