Aktuálně z odchovny perlorodek, společnost Gammarus cz, s.r.o.

V současné době probíhá teplotně řízená metamorfóza glochidií na juvenilní perlorodky. Ze žaber ryb, uložených v akvarijních nádobách postupně vypadávají přeměněné perlorodky stáří 0+. Pravidelně odsávaný sediment je důkladně prohledáván a část perlorodek je chovaná in-situ v průtočných klíckách. O druhou část je pečováno chovem ex-situ v laboratorních podmínkách.

 

Více na webu Gammarus cz,s.r.o

 

 

Realizováno v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

 

Odchovná klícka

Odchovný box

vyhledávání juvenilů