Expozice pro hydrobiologickou stanici v Dobré na Šumavě

Pro návštěvníky hydrobiologické stanice v Dobré je instalována expozice věnovaná problematice ochrany perlorodky říční. 

Panely jsou rozmístěné v pracovním prostředí stanice a tak přenáší sdělení ze vzdálenější praxe - biologie, hydrobiologie, ekologie, terénního výzkumu a aplikované ochrany do konkrétního prostředí, kde se potkávají pracovní týmy poskládáné z odborníků všech koutů naší republiky a spolu řeší ochranu vzácné perlorodky říční nejbližší lokality Vltavského luhu a zároveň i dalších posledních lokalit České republiky. Tyto odborněji pojaté panely doplňují venkovní expozici, která je určena všem kolemjdoucím.

 

A máme radost, její poutavý design opravdu zastavuje turisty i cyklisty na stezce. Vnitřní expozice není pro veřejnost běžně přístupná, jelikož je třeba respektovat pracovní prostředí stanice. Ale budou zde průvodcovány exkurze. Aktuální nformace najdete zde na webových stránkách, facebookém profilu a komunikačních kanálech národního parku Šumava.

 

Realizace proběhla ve spolupráci spolku Beleco, z.s. a Správy národního parku Šumava.

Financovány jsou z projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava.

Vnitřní expozice (Celkem 3)

Panely vnitřní expozice (Celkem 4)

Infopanely venkovní (Celkem 6)