Ukládání sedimentů v bobřích hrázích

 

Během sledování transportu sedimentů z přítoků do Vltavy pomocí lapačů, instalovaných v tocích, vybudovali bobři řadu hrází v celém povodí, které sledujeme. Některé z těchto hrází v podstatě zastavily transport sedimentů dále po toku. Na dvou lokalitách zůstal lapač ve vzdutí hráze a pochopitelně jsme v něm nezaznamenali po delší dobu žádný přísun sedimentu. Ten se totiž ukládá ponejvíce v počátku vzdutí nové bobří nádrže, tam, kde se proud zpomaluje. Rozhodli jsme se proto sledovat nárůst mocnosti vrsty písečného sedimentu přímo v bobří nádrži, a to na dvou místech, v počátku vzdutí a u hráze. Monitoring probíhá od května 2020 měřením vzdálenosti úrovně dna od železné měrné tyče, zapuštěné do dna. Tímto způsobem chceme doložit vliv bobřích hrází na zpomalení transportu sedimentů do Vltavy.  Měření probíhá na dvou hrázích na Jelením potoce u Stožce a na hrázi na Chlumském potoce.  Další četné hráze jsou i na dalších tocích - například na Uhlíkovském potoce nebo Starém potoce. 

 

Experiment bobří hráze (Celkem 7)