Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Jaro je tu a konečně i terén!

Během jara a léta bylo v přítocích Vltavy a ve Vltavě samotné rozmístěno 28 sond firmy HOBO, které kontinuálně měří vodivost vody ve vodním toku.
Hodnota vodivosti poukazuje k celkové míře znečištění toku. Kontinuální měření v hodinovém kroku umožňuje zpětně detekovat i jakékoli výkyvy hodnot vodivosti, které nastávají například při haváriích čistírem odpadních vod či při jejich chybné obsluze, při vnosu močůvky, přečerpání septiků do toku a podobně. Získané hodnoty tak poslouží jako podklad pro budoucí jednání s potenciálními znečišťovateli. Hodnoty vodivosti v kombinaci s chemickým rozborem vody, který zajišťuje Výzkumný ústav Vodohospodářský TGM, poskytne celkový obraz zdrojů, charakteru  a transportu znečištění,  který ohrožuje páteřní tok Vltavy s populacemi perlorodek.

Aktuality

Sonda HOBO pro kontinuální měření v ochranném a maskovacím krytu zhotoveném z bambusu.