Sledování splaveninového režimu drobných toků v povodí Teplé Vltavy

Projektový tým z Beleca instaluje dočasné lapače splavenin, jejichž pravidelná obsluha zjistí množství zachycených splavenin. Metodika obsahuje i další způsoby měření, které se kombinují s dnovými lapači  umístěnými přímo v tocích. Tato sedimentační zařízení jsou určena ke sledování dlouhodobého vnosu splavenin.

Splaveninový režim průběžně vyhodnocujeme, aby se nadměrný vnos jemných splavenin dále řešil vhodným opatřením, např. revitalizací.

 

Sedimentační zařízení (Celkem 6)