Bioindikace živými perlorodkami

Před čtrnácti dny byly do jihočeských řek Vltavy a Malše nainstalovány tzv. bioindikační systémy, které vědcům pomáhají odhalit a popsat skutečný stav prostředí z  pohledu kriticky ohrožené perlorodky říční. V malých destičkách se ukrývají stovky drobných perlorodek o velikosti okolo 1 mm, které svým růstem v přirozeném prostředí podhorské řeky leccos vědcům prozradí.


Jak vypadá instalace takového systému a jeho údržba přímo v řece se můžete podívat zde....

(Autor fotografií Jan Švanyga)

Instalace bioindikačních systémů...pohledem z venku

Instalace destičky

Instalovaná destička s živými perlorodkami

Destička se zachycenými splaveninami před čištěním

Vyčištěná destička