Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Bioindikace živými perlorodkami

Před čtrnácti dny byly do jihočeských řek Vltavy a Malše nainstalovány tzv. bioindikační systémy, které vědcům pomáhají odhalit a popsat skutečný stav prostředí z pohledu kriticky ohrožené perlorodky říční. V malých destičkách se ukrývají stovky drobných perlorodek o velikosti okolo 1 mm, které svým růstem v přirozeném prostředí podhorské řeky leccos vědcům prozradí.


Jak vypadá instalace takového systému a jeho údržba přímo v řece se můžete podívat zde....

(Autor fotografií Jan Švanyga)

Aktuality

Instalace bioindikačních systémů...pohledem z venku

Aktuality

Instalace destičky

Aktuality

Instalovaná destička s živými perlorodkami

Aktuality

Destička se zachycenými splaveninami před čištěním

Aktuality

Vyčištěná destička