Odběry vody při povodňových stavech

 

Odběry vody  (na snímuk soutok Řasnice a Studené Vltavy) pro projekt prováděli pracovníci VÚV T.G.M. 12.6. v době kulminace malé povodňové vlny (malé panoramatické foto  Teplé Vltavy z železničního mostu v Dobré). Ta předcházela velké kulminaci, ke které došlo vlivem opravdu velkých průtrží mračen 12.6. dopoledne (viz. Foto deště na silnice u Stážného).

Na malém grafu z profilu ČHMÚ v Lenoře (čili ještě nad přítokem také hodně rozvodněné Řasnice) jsou vidět všechny tyto kulminace. Je velmi důležité mít při vzorkování čistoty vody také odběry z chvil z extrémním průtokem. Právě při něm může dojít k nějaké havárii, odlehčování ČOV a nebo splachům čerstvě pokejdovaných luk do potoka či řeky.

Cestou jsme také nafotili opravdu velký okus od  bobra. V divoké nivě řeky, kde padlé stromy nemohou nic poškodit, můžeme jen obdivovat co takový větší „králík" dokáže.

 

 

Teplá Vltava u Dobré

povodeň v červnu 2018

šumavský déšť

bobří práce

soutok Řasnice a Studené Vltavy