Monitoring splavenin

Beleco v rámci projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava  realizuje část projektu zabývající se monitoringem splavenin. Právě umísťujeme lapače splavenin do povodí Teplé Vltavy. Cílem této akce je zjistit množství transportovaného písčitého materiálu v zájmové části povodí Teplé Vltavy a určit tak zdrojová místa tohoto materiálu, který působí v toku negativně na populace perlorodek.

umístění lapače splavenin

lapač splavenin ve dně

splaveniny