Natáčení pořadu České televize Nedej se o projektu na ochranu perlorodky

Ve dnech 28.-29.5. natáčela Česká televize pořad Nedej se ve formátu Občanské noviny. Díl bude uveden 24.6. na ČT2. Pořad seznámí diváky se zaměřením a cíly projektu  „Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava" a představí některé jeho aktéry. Natáčelo se u šumavských toků nebo i přímo v nich, takže nebude nouze o krásné záběry dosud čistých a přírodních potoků a řek v povodí horní Vltavy. V pořadu přiblíží Eva Zelenková motivace a přístup NP šumava k dlohodobému programu ochrany a reintrodukce perlorodky na Šumavě. David Pithart z Beleca bude mluvit o zaměření a cílech projektu, spočívajících v odchovu a  vysazování perlorodek, v komplexním monitoringu jejich prostředí a návrzích opatření na zlepšení stavu povodí. Diváci uvidí instalaci sondy na kontinuální měření vodivosti vodního toku. Bohumil Dort podá zajímavý výklad o rozmnožování, vývoji a odchovu perlorodek, vše v těsné blízkosti mohutné kolonie těchto měkkýšů ve vodním toku. Protagonisté pořadu byli vyzváni, aby vysvětlili i své osobní motivace a zaujetí pro ochranu přírody, zejména pak pro našeho nejdéle žijícího živočicha - perlorodku říční.  Pořadem bude provázet zkušená dokumentaristka Eva Lammelová z ČT, která jeho natáčení připravila.