Na Šumavě se úspěšně rozběhl projekt na ochranu perlorodky říční.

Podařilo se propojení několika subjektů dlouhodobě aktivních na poli záchrany perlorodky říční v ČR. Zadavatelem projektu je NP Šumava, Beleco, z.s. se ujalo role koordinátora i realizátora některých aktivit. Dalšími významnými partnery  jsou Česká zemědělská univerzita - Katedra životního prostředí,  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a specialista na odchovy a bioindikace Bohumil Dort. Informace o vykonávaných aktivitách budete nacházet zde na tomto webu a sledujte i facebookový profil perlorodky.

Teplá Vltava